Evaks Home
Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Amacımız; Müşteri beklentilerinin ötesinde, tüm proseslerimizde Toplam Kalite Yönetimini esas alarak, en önemli ürünümüzün “Kalite” olacağını benimsemektir. İşletme kültürümüz Kaliteyi kontrol etmek değil, üretmektir.

Bu anlayış ve görüş altında;

  • Kalitenin “müşteri, istek ve ihtiyaçlarına uygunluk” olduğu inancıyla, müşteri taleplerinin en uygun ve kısa zamanla karşılanmasını sağlar.
  • Firmamız müşteri memnuniyetini arttırmak için süreç temeline dayanan kalite yönetim sistemini uygular, sistemin etkinliğini gözden geçirir ve sürekli geliştirmesi için gereken kaynakları sağlar.
  • Kalitenin sürekli iyileştirilmesi ve kalite tanımına uygun nitelikte nihai mamulün ve hizmetin üretimi için tüm personelinin eğitim faaliyetlerini sürdürmesi ve kalite takım çalışmalarına katılımının sağlanmasına yönelik gerekli imkanları temin eder.
  • Faaliyetlerini yürütürken çevre ve topluma olan sorumluluğu bilincinde hareket eder.
  • Müşteri şartları ve yasal şartların yerine getirilmesi için gerekli tüm faaliyetleri planlar ve uygular.
  • Kalite yönetimi üst yönetimin liderliğinde tüm çalışanların sorumluluğundadır ve çalışanlarımız bu sorumluluk bilinciyle hareket eder.